Hướng Dẫn Cài Đặt Khoá Vân Tay Kitos Đơn Giản Dễ hiểu nhất

Bạn đang muốn tự cài đặt lại khoá vân tay Kitos, hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách sài đặt và sử dụng như thế nào? Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về cách cài đặt và sử dụng khoá vân tay Kitos, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết cách cài khoá vân tay Kitos tại nhà!

Hướng Dẫn Cài Đặt Khoá Vân Tay Kitos
Hướng Dẫn Cài Đặt Khoá Vân Tay Kitos

Xem thêm Cách Sử Dụng Khoá Vân Tay Kadol Đơn Giản Dễ Hiểu Nhất

Hướng dẫn sử dụng khoá vân tay Kitos KT-X3

Khoá vân tay Kitos KT-X3
Khoá vân tay Kitos KT-X3

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset.
Ấn *# nhập mật khẩu cần nhập # nhập lại lần nữa #

 • THÊM VÂN TAY, MÃ SỐ ADMIN (QUẢN LÝ)

Ấn *# master code # . Ấn 24

1. Thêm vân tay quản lý
Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Thêm mật mã quản li

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

 • THÊM VÂN TAY, MÃ SỐ THƯỜNG

Ấn *# master code #. Ấn 21

1. Thêm vân tay thường
Đặt vân tay 3 lần.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Thêm mật mã thường

Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3. Thêm thẻ từ

Đặt thẻ từ vào vị trí đọc thẻ.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

 • XOÁ VÂN TAY, MÃ SỐ

Ấn *# master code # Ấn 22 .

1. Xóa vân tay
Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Xóa mật mã

Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3. Xóa thẻ từ
Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa. ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4. Xóa theo ID

Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

 • CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

Ấn *# master code # Ấn 231. Ấn 1 để bật hoặc tắt chế độ thông phòng.

 • CHẾ ĐỘ BẬT CẢNH BÁO KHI BỊ CẠY CỬA

Ấn *# master code # Ấn 231. Ấn 3 để bật hoặc tắt chế độ cảnh báo.

 • TĂNG GIẢM ÂM LƯỢNG

Ấn *# master code # Ấn 232.

Ấn 1 để tăng volume. Ấn 2 để giảm volume.

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset.
Ấn *# nhập mật khẩu cần nhập # nhập lại lần nữa #

Video hướng dẫn trực tiếp tại đây

Video hướng dẫn sử dụng khoá vân tay Kitos KT-X3

Hướng dẫn sử dụng Khóa vân tay Kitos KT-G300 đơn giản nhất

Khóa vân tay KITOS KT-G300
Khóa vân tay KITOS KT-G300

Mật Khẩu Admin mặc định là : 123456
Sau khi cài đặt mã Admin mới, mã Admin mặc định sẽ tự động xóa.

Mật mã ( hoặc vân tay ) Admin có ID : 001,002,003
Mật mã ( hoặc vân tay/ thẻ từ ) User có ID từ 004 đến 300

Lưu ý : Trước khi thao tác hãy chạm vào màn hình sáng lên.

 • CÀI ĐẶT ADMIN

1. Thêm vân tay Admin. Ấn *# 123456 # Đặt vân tay 3 lần 

2. Thêm mật mã Admin. Ấn *# 123456 # Nhập mật mã cần cài rồi ấn # Nhập lại lần nữa rồi ấn #.

 • CÀI ĐẶT VÂN TAY/ MẬT MÃ/ THẺ THƯỜNG

1. Thêm vân tay

Ấn *# Mã Admin # 1 # Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.Đèn báo xanh lá cây

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo màu đỏ.

2. Thêm mật mã

Ấn *# Mã Admin # 1 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh lá cây

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo màu đỏ.

3. Thêm Card

Ấn *# Mã Admin # 1 # Đưa thẻ từ đến đầu đọc thẻ **

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh lá cây

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo màu đỏ.

 • XÓA VÂN TAY/ MẬT MÃ/ THẺ THƯỜNG

Ấn *# Mã Admin # 2 . Nhập số ID cần xóa ( ví dụ : 001,005, 110… )

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh lá cây

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo màu đỏ.

 • CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ MỞ TỰ DO

Ấn *# Mã Admin # Ấn 3 rồi Ấn * để thoát ra ngoài. Sau đó Ấn mã Admin ấn #.
Muốn tắt/mở chế độ mở tự do làm lại thao tác trên.

 • TẮT GIỌNG NÓI HƯỚNG DẪN.

Ấn *# Mã Admin # Ấn 4 rồi Ấn * để thoát ra ngoài. Sau đó Ấn mã Admin ấn #.
Muốn mở/tắt chế độ mở tự do làm lại thao tác trên.

 • ĐỔI NGÔN NGỮ

Muốn đổi tiếng Trung sang tiếng Anh hoặc ngược lại. Thao tác :

Ấn *# 555666888 #

 • RESET KHÓA

Tháo ốc mặt sau khóa. Ấn giữ nút RESET 5 giây rồi bỏ tay ra.

Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh lá cây

Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo màu đỏ.

Hướng dấn sử dụng khoá vân tay Kitos KT-X5, KT-X6 nhanh chóng

Khoá vân tay Kitos KT-X5, KT-X6
Khoá vân tay Kitos KT-X5, KT-X6

Mật khẩu quản lý ( master code ) mặc định : 123456

Một bộ khóa bao gồm : 10 mật khẩu quản lý ( master code ) từ ID 001 đến ID 009
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 010 đến 300.

 • THÊM VÂN TAY, LÀ SỐ ADMIN (QUẢN LÝ)

1. Thêm vân tay quản lý

Ấn *# master code # 11 # Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2. Thêm mật mã

Ấn *# master code # 11 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

 • XOÁ VÂN TAY, MÃ SỐ ADMIN

Ấn *# master code # 13# . Ấn số thứ tự ( ID ) cần xóa. Ấn #

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

 • THÊM VÂN TAY, MÃ SỐ USER

1. Thêm vân tay người dùng

Ấn *# master code # 21 # Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

2. Thêm mật mã

Ấn *# master code # 21 # Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

3. Thêm thẻ từ

Ấn *# master code # 21 # Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”

 • CHẾ ĐỘ BẢO MẬT 2 LỚP

Ấn *# master code # 32 : Hiện ra “Unlock Mode ” ( Bảo mật 2 lớp )
– Ấn 1 : Single mode ( mở 1 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ )

– Ấn 2: Double Mode ( mở 2 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay + 1 mã số )

 • BẬT, TẮT GIỌNG NÓI

Ấn *# master code # 34 : Hiện ra: “Language” ( Ngôn ngữ và âm thanh )
– Ấn 1 : Chinease ( Tiến Trung ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Trung Quốc

– Ấn 2 : English ( Tiến Anh ). Để chế độ này khóa chuyển qua ngôn ngữ Tiếng Anh

– Ấn 3 : Sound Low : Âm lượng nhỏ

– Ấn 4: Sound High : Âm lượng lớn

 • KIỂM TRA LỊCH SỬ

1. Kiểm tra

Ấn *# master code # 411
Sau đó màn hình hiển thị lịch sử mở. Bấm 5,8 để quay lại hoặc kế tiếp

Video hướng dẫn chi tiết cách cài đặt khoá vân tay Kitos KT-X5, KT-X6

Video hướng dẫn sử dụng khoá vân tay Kitos KT-X5

Lắp đặt khoá vân tay Kitos liên hệ ngay cho thợ khoá của chúng tôi

Cũng tương tự như những khóa thông thường, tuy nhiên vì khóa nhận diện khuôn mặt có bộ cơ trục lớn hơn, chắc chắn hơn nên thời gian lắp đặt lâu hơn và setup nhận diện chức năng quản lý và kỹ thuật lắp đặt phải hướng dẫn cách sủ dụng các chức năng cho khách hàng.

Cách mở khóa điện tử cũng rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đặt vân tay vào mặt cảm biến sau đó khó sẽ xác nhận, nếu đúng cửa sẽ mở, sai sẽ báo đỏ. Thời gian xử lý cực nhanh, chỉ mất thời gian khoảng 0,5s đến 1,5s.

Tùy từng vật liệu cửa, những yêu vầu về chức năng, nhu cầu sử dụng của khách hàng để chúng tôi tư vấn những cấu hình khóa phù hợp nhất để đáp ứng đúng và tối ưu và tiện dụng nhất.

Để lắp đặt bộ khoá vân tay Kitos cho gia đình, văn phòng, công ty quý khách hàng được tốt nhất, sản phẩm chính hãng, chức năng phù hợp với nhu cầu thực tế của quý khách hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp kỹ thuật lành nghề chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được những yêu cầu của quý khách.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số: